نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

مرکزپژوهشی سامانه های سوپر کاویتی

مأموریت:

الف)انجام پژوهش در جهت ارتقاء سطح علمی و فناوری در زمینه سوپرکاویتاسیون

 ب) توسعه آموزش­هاي كوتاه مدت تخصصي در حوزه ماموريت

 ج)شناسایی ظرفیت علمی و فنی کشور برای افزایش خودکفایی در تأمین نیازها

 د)  تحقیقات کاربردی در خصوص فناوري­هاي گلوگاهی و نوظهور

اهداف:

    الف) مدیریت متمرکز بر تولید و توسعه نرم­افزارهای عددی

ب)دستیابی به تکنیک­های جدید و به روز در حوزه­های عددی و تجربي در زمينه سوپركاويتاسيون

ج)استفاده از پدیده سوپرکاویتاسيون به منظور بهبود عملکرد شناورهای زیرسطحی

وظایف:

الف)انجام پژوهش­های علمی برای بررسی فیزیکی پدیده­های سوپرکاویتاسیون

ب) توسعه و تکمیل کدهای عددی سریع مهندسی و نرم­افزارهای تحلیلی تخصصی

ج)طراحي فرم هيدروديناميكي بدنه شناور؛

د)تهیه و توسعه کدهای عددی شبیه­سازی؛

ه)بررسی پايداري استاتیکی و دینامیکی؛

ر)تهیه کدهای شبيه­سازي دینامیک مانور حرکتي؛

ز)طراحی سیستم­ کنترل؛

 

تعداد بازدید کل : 18351126
تعداد بازدید امروز: 4817
بازدید دیروز : 5034
تعداد افراد آنلاین: 35