نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

توانمندی های پژوهشکده

توانمندی های پژوهشکده با توجه به ماموریت های آن شامل موارد زیر است.

  1.      طراحی و ساخت پیل های سوختی
  2.      طراحی و ساخت سیستم های تولید هیدروژن
  3.      طراحی و ساخت سامانه پیشرانش

محصولات تولید شده در زمینه پیل سوختی:

 

1:  شبه پیل سوختی روی – هوا 2: شبه پیل سوختی آلومینیم -  اکسیژن 3: سری پیل سوختی بیولوژیکی میکروبی 4: پیل سوختی متانولی مستقیم یک کیلووات 5: پیل سوختی متانولی 550 وات 5: پیل سوختی پلیمری 550 وات، 6: نرم افزار مهندسی پیل های سوختی پلیمری و متانولی.

 

 

محصول تولید شده در زمینه تولید هیدروژن:

 

1: ساخت دستگاه تولید هیدروژن از آلومینیم

 

 

محصول تولید شده در سامانه پیشرانش:

 

1: تجهیز شناور سبک به سامانه پیشرانش هیبریدی پیل سوختی -  باتری

تعداد بازدید کل : 18351063
تعداد بازدید امروز: 4754
بازدید دیروز : 5034
تعداد افراد آنلاین: 25