نقشه ی سایت
سه شنبه  21  اردیبهشت  1400

منابع اطلاعاتی (99/10/20)

 

منابع اطلاعاتی (چاپی و الکترونیکی) موجود در کتابخانه شهید چمران و کتابخانه خوارزمی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

 

ردیف

 

منابع چاپی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

24787

 

2

 

کتاب لاتین

 

28713

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

5251

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

96

 

5

 

---

 

6

 

 

--- 

 

 

7

 

 

 

---

 

 

ردیف

 

منابع الکترونیکی

 

تعداد

 

1

 

کتاب فارسی

 

310

 

2

 

کتاب لاتین

 

37661

 

3

 

پایان نامه فارسی

 

12228

 

4

 

پایان نامه لاتین

 

3308

 

5

 

مقاله فارسی

 

78296

 

6

 

مقاله لاتین

 

2437961

 

7

 

استانداردها

 

17229

تعداد بازدید کل : 18070002
تعداد بازدید امروز: 4347
بازدید دیروز : 4684
تعداد افراد آنلاین: 108