نقشه ی سایت
سه شنبه  21  اردیبهشت  1400

شیوه درج صحیح وابستگی سازمانی (Affiliation)

شيوه درج صحيح وابستگی سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر در مقالات علمی

 

الف) مقالات فارسي:

فرمت: مرتبه علمي نويسنده، نام دانشگاه، عنوان واحد دانشگاهي

            مثال: دانشيار، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، مجتمع دانشگاهي برق و کامپيوتر

 

ب) مقالات لاتين:

فرمت: عنوان واحد دانشگاهي، نام دانشگاه، ايران

Example: Faculty of  Elecrtical & Computer, Malek Ashtar University of Technology, Iran.

 

توجه:

نام دانشگاه بصورت صحيح (Malek Ashtar University of Technology) بعنوان محل اشتغال صاحب اثر در آثار پژوهشي درج گردد. ضمنا در صورت ارائه آدرس الکترونيکي، ذکر آدرس mut.ac.ir الزامي است و درغير اينصورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.

در اعلام وابستگي سازماني از عناوين مکاني: پرديس تهران، پرديس اصفهان، شاهين شهر، شيراز، اروميه، تهران و... استفاده نشود.

در اعلام وابستگي سازماني از عنوان دانشکده ها و مراکز پژوهشي زير مجموعه واحدها استفاده نگردد.

نام و نام خانوادگي نويسنده در تمام مقالات به يک شکل ارايه گردد. چنانچه نام کوچک به اختصار نوشته شد در مقالات ديگر نيز به همان شکل ارايه گردد.

 

عناوين وابستگي سازماني کليه واحدهاي دانشگاهي

 

ردیف

عنوان واحد دانشگاهی

افیلیشن فارسی

افیلیشن لاتین

1

برق و کامپیوتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر

Faculty of Electrical & Computer Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran

2

شیمی و مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی

Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran

3

مواد و فناوری های ساخت

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت

Faculty of Materials & Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Iran

4

هوافضا

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا

Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology, Iran

5

علوم کاربردی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی

Faculty of Applied Sciences, Malek Ashtar University of Technology, Iran

6

مکانیک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک

Faculty of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology, Iran

7

مدیریت و مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع

Faculty of Management & Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran

8

 پدافند غیر عامل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل

Faculty of Passive Defense, Malek Ashtar University of Technology, Iran

9

هوادریا

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوادریا

Faculty of Naval Aviation , Malek Ashtar University of Technology, Iran

10

علوم و فناوری دفاعی شمال

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری‌های دفاعی شمال

North Research Center for Defense Science & Technology, Malek Ashtar University of Technology, Iran

11

الکتروسرام و مهندسی برق

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده الکتروسرام و مهندسی برق

Department of Electroceramics & Electrical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran

12

دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد

Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran

 
تعداد بازدید کل : 18069559
تعداد بازدید امروز: 3904
بازدید دیروز : 4684
تعداد افراد آنلاین: 70