نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

کسر خدمت وظیفه

خدمت وظیفه یکی از دغدغه های جدی دانشجویان است. با مشورت اساتید هر چه سریع تر برای کسر خدمت اقدام کنید و سعی کنید موضوع پایان نامه و کسر خدمت هم سو انتخاب شوند. سازمان ها متفاوتند. برخی در دوره کارشناسی و برخی در تحصیلات تکمیلی پروژه کسر خدمت می پذیرند.

1-معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری (تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، تسهیلات سربازی کارکنان شرکت‌ها)  daneshbonyan.isti.ir

2- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، سامانه پاسخگویی crm.daneshbonyan.ir

و واحد ارتباطات @Daneshbonyan_isti_admin

3-کسر خدمت در معاونت پژوهش دانشگاه صنعتی مالک اشتر 22947025

4-کسر خدمت در معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی 81821165

5-کسر خدمت در پژوهشکده نهاجا 88327361

6-اطلاعات کانال ارزشمند   @daneshbonyan_isti

7-اطلاعات کانال   

8-اطلاعات صفحه   instagram.com/epairan_com

9- اطلاعات گروه مشاوره پروژه های کسری خدمت LE3PPlcuTXdbQcbLtwQe5g@

واحدهای ستادی و دانشگاهی