نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

اهداف مرکز

1- هم افزایی اعضای مرکز با توجه به تخصص ها، امکانات و ارتباطات درون و بیرون دانشگاه

2- درک بهتر مسایل مخاطبان با توجه به ماموریت ها و نقطه نظرات اعضای مرکز

3- ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی ایرانی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش

4- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین، نظام آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانشگاه

5- ایجاد نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان در جامعه مخاطب

6- مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غربی

7- ایجاد ساز وکارهای لازم برای حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت‌پذیری و تعاملات خانوادگی

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی