نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

آموزش

آموزش

آموزش های خانواده محور

 

دریافت برنامه نشست های برخط با همکاری سایر نهادها

 

* برنامه های جاری:

1- مجردان

* دریافت منابع آموزشی

دریافت عنوان
بسته های مجردان
پاسخ به پرسش های ازدواج
راهنمای انتخاب همسر مطلوب

 

* دوره ها همراه با آزمون و گواهینامه

- دانستني هاي روابط دختر و پسر (مجموعه اساتيد)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/AmwAbgEx

-علل گرایش دختر و پسر

-تفاوتها در فرآیند رابطه

-نقد و بررسی آثار مثبت و منفی

-دیدگاه های مختلف در روابط دختر و پسر

-عوامل زمینه ساز در پیدایش رابطه

-پیامدهای روانی آن

-بررسی روابط دختر و پسر از دیدگاه ازدواج

-احکام روابط دخترو پسر

- آنچه قبل از ازدواج بايد بدانيم (دكتر كردي، دكتر برجعلي، دكتر بانكي پور)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/view/UT1QNQ--

-ازدواج چرايي و چيستي؟

-معيارهاي انتخاب همسر

-اگر شرايط ازدواج مهيا نبود،چه بايد كرد؟

-دانش خانواده (خانم آيت اللهي)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/view/BWtXNQE5

-تعریف خانواده، هدایت صحیح تمایل به جنس مخالف

-آسیب‌های ارتباط آزاد دختر و پسر

-فواید ازدواج، موانع ازدواج

-معیارهای انتخاب همسر

-معیارهای انتخاب در ازدواج مجدد در صورت فوت یا طلاق همسر

-تناسب بین حق و مسئولیت، حقوق خانواده

-قوانین مربوط به عقد و ازدواج

-حقوق مشترک، حقوق اختصاصی زن

-راهکارهای تحکیم خانواده

-مولفه هاي تربيتي خانواده موفق (دكتر كردي، دكتر بانكي پور)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/VDoMbVVk

-عناصر اصلی در تعریف خانواده و عوامل تقویت و تحکیم آن

-خانواده مطهر و متعالی در قرآن

-عوامل تقویت و تحکیم خانواده

-تشخیص زمان مناسب برای ازدواج

-مدیریت روابط محرم و نامحرم

-معیارهای انتخاب همسر

 

2- متأهلان

* دریافت منابع آموزشی

دریافت عنوان
بسته تازه متأهلان
راهنمای رفع تعارض
کتاب مطلع عشق-توصیه های مقام معظم رهبری
همسر دوست داشتنی

 

* دوره ها همراه با آزمون و گواهینامه

مسایل اقتصادی و تربیتی خانواده (دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر علی قائمی)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/UD4AYQAw

- تعریف مدیریت، تفاوت مدیریت خانواده و مدیریت یک بنگاه اقتصادی

- مدیریت هزینه‌های خانواده

- اصلاح الگوی مصرف خانوار

- تاثیر سبک زندگی بر مصرف و هزینه‌های خانواده

- تعریف تربیت، اهداف تربیت(دکتر علی قائمی)

- تفاوت‌های روش‌های تربیت در سنین مختلف (دکتر علی قائمی)

مديريت اقتصادي خانواده (دكتر ابراهيم رزاقي)

- دانش اقتصادي چگونه دانشي است؟

- اهميت باورها و جهان‌بيني‌ها در اقتصاد

- باورهاي اقتصادي در قانون اساسي ج.ا.ا

- باورهاي اقتصادي نظام سرمايه‌داري

- سه موج تهاجم نرم و سخت اقتصادي بر ايران(دوره‌هاي وادادگي)

- آثار اقتصادي تهاجم‌هاي اقتصادي بر ايران به دليل وادادگي

- راهكارها: ايستادگي اقتصادي با تأمين استقلال اقتصادي

- چندجانبه بودن مديريت خانواده

- تحول و دگرگوني‌هاي ضروري در مديريت خانواده متناسب با تغييرات وضعي خانواده

- اقتصاد خانواده از وابستگي كامل به بازار و به بازار سرمايه‌داري به خوداتكايي

- كار و درآمد و نقش دوگانه آن در اقتصاد خانواده(وسيله يا هدف)

- مديريت مالي و خانواده

- دسته‌بندي هزينه‌ها و چگونگي مديريت آنها به حسب درآمد خانواده و منافع ملي

- مسئوليت مديريت اقتصاد خانواده با كيست؟

- نقش عوامل بيروني در اثرگذاري بر مديريت خانواده

- مصرف و هزينه‌هاي آن جهت كدام كمبودها (كمبودهاي زيستي، انساني و روحاني)

- تأثير مصرف بر ذهن و رفتار آدمي و تأثير ذهن آدمي بر مصرف و شيوه زندگي

- تصرف ذهن مصرف‌كننده؛ پديداري بردگي جديد براي برده‌داران سرمايه‌سالار

- وادادگي در مصرف فردي، خانوادگي، ملي، دگرگوني شيوه زندگي ملي و پذيرش شيوه زندگي جهاني

مهارت هاي سازگاري و رفتاري در خانواده (دكتر محمود برجعلي)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/B2kNbwM1

- ویژگی های خانواده موفق

- مؤلفه‌های خانواده موفق

- شيوه‌هاي برقراري ارتباط همسران

- مهارت‌های سازگاری عاطفی و رفتاری

تفاوت هاي جسمي و روحي زن و مرد (دكترحميد حبشي)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/view/XjBQMldg

- تفاوت نگاه فردی و نگاه بر پایه زوجیت

- شناخت تفاوت های روحی زن و مرد

- شناخت تفاوت‌های روحی زنان

- عمیق نگری مردان و سطحی نگری زنان

آشنائي با عوامل استحكام خانواده (حجت الاسلام عباسي)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/B2sAZA--

- روش های ایجاد زندگی شاد و پرنشاط

- مدیریت تعارضات در خانواده

- مهارت های سازگاری عاطفی و رفتاری

مديريت روابط در خانواده (حجت الاسلام عباسي ولده)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/VTlWNQ--

- مدیریت روابط با خانواده خود و همسر

- خانواده و آسیبهای رسانه

- خانواده کانون فرزندآوری

- حسن معاشرت متقابل زن و شوهر

- تفاوت های روحی و جسمی زن و مرد

- مدیریت اقتصادی خانواده

دانش خانواده (خانم آيت اللهي)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/AG4BYwA5

- راهکارهای حل تعارضات خانواده

- نقش دین و محبت در استحکام روابط خانواده

- مسائل فرهنگی خانواده

- عوامل تضعیف بنیان خانواده

- مدیریت حل مشکلات خانواده

- مواجهه با مشکلات زندگی

- علل و پیامدهای طلاق

- فرزندآوری و تربیت فرزند در اسلام

آشنايي با احكام خانواده  (مجموعه اساتيد)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/BGgMbg--

- احکام محرم و نامحرم و نگاه کردن و...

- احکام مراسم ازدواج،پیرایش و آرایش و...

- احکام اختصاصی

- گفتنی های حسن معاشرت اختصاصی

مهارت هاي ارتباطي همسران (دكتر حبشي)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/B2lWOFZj

- مهارت های لازم برای مدیریت زندگی مشترک

- مدیریت تفاوت ها در زندگی مشترک (اصول مواجه مرد با نیاز زن)

- قواعد اصلاح نگرش به زندگی

- اصول درخواست از همسر

- مدیریت روابط با خانواده همسر

3- تربیت فرزند

* دریافت منابع آموزشی

دریافت عنوان
بسته های تربیت فرزند
راه های تشویق به نماز(بخش اول)
راه های تشویق به نماز(بخش دوم)
راه های تشویق به نماز(بخش سوم)
راه های تشویق به نماز(بخش چهارم)
راهنمای والدین

* دوره ها همراه با آزمون و گواهینامه

تربيت فرزند (دكتر حبشي)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/UD0CZwEy

- آشنایی با مقدمات تربیت فرزند بر اساس ملاحظات رشدی

- آشنایی با مبانی کلی تربیت فرزند

- آشنایی با دوره بنیان گذاری (0 تا 2 سالگی)

- آشنایی با دوره یادگیری و تمرکز (2 تا 6 سالگی)

- آشنایی با دوره انتقال و ملاحظات آن در پیش دبستانی و دبستان

- آشنایی با دوره بحران های بلوغ، استقلال و شخصیت در نوجوانی

 

4- مهارت های عمومی

* دریافت منابع آموزشی

دریافت عنوان
بسته مهارت های عمومی
رضایت از زندگی(بخش اول)
رضایت از زندگی(بخش دوم)
سرفصل های کتاب مفاتیح الحیات
متن گسترده مهارت های زندگی
مهارت هاي زندگي

* دوره ها همراه با آزمون و گواهینامه

مهارت خودآگاهي (دكتر هادي)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/view/VzkDbQE5

- آشنایی با ابعاد خودآگاهی

- آشنایی با بعد جسمانی

- آشنایی با بعد شناختی

- آشنایی با بعد هیجانی

- آشنایی با بعد معنوی و رفتاری

- آشنایی با انواع تیپ های شخصیتی

مديريت زمان در زندگي (دكتر باران دوست)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/view/UTxVMQM1

- اهمیت زمان

- نقش زمان در زندگی انسان

- تاثیر زمان بر انسان و بدن او

- اهمیت مدیریت زمان

مروري بر مهارتهاي زندگي (دكتر برجعلي و دكتر رزاقي )

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/BGgBZg--

- مهارت های برقراری ارتباط مؤثر

- مهارت های مدیريت، مقدمۀ سایر مهارت ها

- مدیریت اقتصادی در خانواده

- مهارت های فرزند پروری

انسان موفق، انسان هدفمند (دکتر فرهنگ)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/VjFXOQ--

- دلایل عدم تحول

- بهانه ای به نام کمبود امکانات

- فرافکنی و نشناختن توانمندی ها و قابلیت ها

- عوامل موثر در شکل گیری تحول

- مرحله دوم شرطی شدن یعنی مراقبت

- معنای هدف داشتن و لوازم آن

- ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

- چهار قانون کلیدی و مهم مغز انسان

انسان موفق، اعتماد به خدا (دکتر فرهنگ)

https://ec.nahad.ir/index.php/course/View/VjBRNg--

- استفاده از عبارت های تاکیدی

- مثبت اندیشی

- ادامه مبحث مثبت اندیشی

- تلقین و دفن ما نمی توانیم ها

- شروط به نتیجه رسیدن تلقین

- عوض کردن جریان منفی و عدم توجه به آن

- نگرانی ها چگونه ما را از پا می اندازند

- بحث خواستن و شیوه اعتماد به خداوند

 

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان www.ec.nahad.ir

 

* برنامه های قبلی

خدمات آموزشی برای سال تحصیلی 98-99

1- آموزش مهارت های عمومی: تا حالا درباره مهارت های زندگی شنیده اید؟ مراجعات زیاد طول هفته نزد مشاورین حکایت از آن دارد که جوانان ما از مهارت های عمومی و اختصاصی کافی برخوردار نیستند. در حالی که شما با آموختن و به کار گرفتن این مهارت ها در تمام بخش‏های زندگی خانوادگی و شغلی موفق‏تر خواهید بود. مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند و شخص را برای روبه‌رو شدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند. مهارت نوعی توانایی است: «توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه‌ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید.» مهارت‌های زندگی را می‏توان مجموعه‌ای از مهارت‌ها و شایستگی‌های فردی و گروهی دانست که افراد برای زیستن در هزاره جدید به آن نیازمند می‌باشند. در مهارت‏های زندگی روی هر سه بعد شخصیت یعنی: باورها، هیجانات و رفتارها کار می‏کنیم. از این رو در بسیاری از مهارت‏ها درباره باورهای درست و غلط و رفتار مناسب صحبت می‏کنیم.

مهارت‏های عمومی مثل: توانایی خودآگاهی، تصمیم‌گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقادانه، برقراری رابطه مؤثر با دیگران، برقراری روابط بین فردی سازگارانه، همدلی با دیگران، رویارویی با هیجان‌ها (غم، خشم، شادی، )، رویارویی با استرس‌ها و ... می باشد.

مهارت های اختصاصی مثل: مهارت انتخاب همسر، همسرداری (روابط عاطفی، روابط زناشویی و رفع اختلافات خانوادگی) و تربیت فرزند میباشد

در فصل پاییز 98 دوره کوتاهی از مهارت های عمومی به همراه منابع آموزشی تکمیلی در سالن امیرکبیر پردیس تهران پیش بینی شده است.

 

مهارت های عمومی زندگی، در روزهای دوشنبه

98/07/15

98/07/22

98/07/29

98/08/06

 

2- آموزش معیارها و مسایل کارگشا در خصوص ازدواج: دو جلسه در روزهای دوشنبه 98/08/13 و 98/08/20 ساعت 11 تا 12 در سالن امیرکبیر برای این آموزش ها پیش بینی شده است.

3- آموزش های زوجین سه سال اول زندگی: در سه سال گذشته آمار ازدواج های دانشگاه مالک اشتر از میانگین ازدواج های دانشگاه ها بالاتر بوده است و جشن ازدواج سال 96 و 97 با پوشش خبری رسانه ها همراه بود. حفظ و صیانت از نهاد خانواده این عزیزان وظیفه مهم برنامه ریزان دانشگاه است. به این منظور و با هماهنگی انجام شده با کانون خانواده آستان قدس رضوی، همایش های زیر در سالن سازمان تبلیغات اسلامی واقع در جنوب شرقی میدان فلسطین تهران در ادامه برنامه منظم قبلی اجرا می شود و برای دانشجویان و کارکنان ما رایگان است.

 

تکنیک جذابیت و کاریزما (مطابق سرفصل تعهد و وظیفه شناسی، پذیرش و التزام به مسولیت‏ها)

98/07/18

تکنیک های ابراز محبت (مطابق سرفصل معاشرت نیکو با همسر)

98/08/16

فهم رابطه زوجیت و نقش های جنسیتی خانواده

98/09/21

کیمیای محبت (تعامل سازنده مطابق سرفصل مهارت گفتگو و همدلی)

98/10/19

انعطاف و نفوذناپذیری، حل اختلافات خانوادگی با رویکرد سیستمی (مداخلات خانوادگی با رویکرد سیستمی)

98/11/17

ارتباط مطلوب با خانواده همسر (مطابق سرفصل من و خانواده همسرم)

98/12/15

 

زوجین دانشجو با عقد در سال 96-97 و 98 می توانند بعد از شرکت در اولین جلسه بالا عدد 11 را به شماره 8800 ارسال کنند و وارد سایت زندگی به سبک رضوی بشوند، ثبت نام کنند و کانون خانواده استان تهران را انتخاب کنند. با این اقدامات در لیست مهمانان سه روزه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) قرار خواهند گرفت. زحماتی که بی نظیر است.

4- تربیت فرزندان دغدغه جدی دانشجویان متاهل است. در این زمینه سخنرانی ارزشمند، فشرده و پرسش و پاسخ 4 ساعته حجه الاسلام دهنوی برای صبح روز پنج شنبه 23 آبان ماه 98 برنامه ریزی شده است. شرکت در برنامه بر اساس ثبت نام قبلی در آبان ماه انجام خواهد گرفت.

5-امسال نیز با هماهنگی ستاد ازدواج دانشجویی استان تهران و مشهد مقدس، دانشجویان تازه متاهل به همراه همسر به دوره های سه روزه آموزشی و تفریحی هتل های خوب مشهد مقدس اعزام می شوند. در کنار برنامه های آموزشی، مسابقات و برنامه های جذاب و متنوعی پیش بینی شده است. عزیزان تازه متاهل حدود آذرماه جهت ثبت نام به سایت www.ezdevaj.nahad.ir مراجعه کرده و اطلاعات خود را وارد می کنند. سپس برای تایید مدارک به دانشگاه مراجعه می نمایند. اطلاعات تکمیلی در کانال  hamsafartabehesht@ می باشد.

6- اردوهای دانشجویی مشهد و شیراز مطابق برنامه زیر اجرا می شود. این موارد از نظر تقویت مهارت های سازگاری در زندگی مهم است. استقرار در اقامت گاه، برنامه مهارت آموزی، سرویس های سیاحت و زیارت اردوها پیش بینی شده است.

 

اردوی دانشجویان دختر

مشهد مقدس، بهمن98

اردوی دانشجویان دختر

شیراز، بهمن 98

اردوی دانشجویان پسر

شیراز، بهمن98

اردوی دانشجویان پسر

مشهد مقدس، اسفند98

 

7- آموزش های غیر حضوری: (دوره‏ های مجازی دانشگاهیان، میزبانی بیش از 800 هزار کاربر در بیش از 300 دانشگاه، سازمان و موسسه با ارائه بیش از220 درس نامه) دانشجویان، کارکنان و اساتید می‏توانند با مراجعه به سامانه www.ec.nahad.ir و ثبت‏نام بسیار ساده از درس‏نامه‏ ها استفاده نمایند. آموزش‏ها در قالب فیلم آموزشی(mp4)، بسته‏ های اسکورم(socrme)، فایل‏های اجرایی(exe)  و جزوه درسی (course note) می‏باشد. درس‏ها توسط بهترین مدرسین و اعضای هیئت علمی کشور تنظیم شده است. هر درس از تعداد جلسات متفاوت تشکیل شده است و می‏توانند در فعالیت‏های مشارکتی شامل: تالارهای مباحثه و هم‏اندیشی (تالار گفتگو - فروم) یا بارگذاری تکالیف استفاده نمایند. در ادامه به صورت سیستمی از ایشان آزمون گرفته می‏شود و گواهینامه رمز شده قابل پرینت است. این دوره‏ ها از نظر محتوا و روش کم نظیر است و مطابق توافق، رایگان می باشد. در تکمیل رزومه ایشان نیز مفید هستند.

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی