نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

دستاوردهای پژوهشکده کنترل

دستاوردهای پژوهشکده کنترل

 • ثبت اختراع پدستال X-Y
 • هدایت، كنترل و ناوبری اجسام پرنده
 • طراحی آزمایشگاه سخت‌افزار در حلقه
 • طراحی و پیاده سازی سخت‌افزار هدایت و كنترل
 • طراحی، تحلیل و ساخت مكانیزم‌های حركتی مانند:
  • سامانه‌های پایدارساز
  • شبیه‌سازهای حركت
  • سیستم‌های هیدرولیكی
 • هوشمندسازی و رباتیك
 • طراحی و ساخت ربات‌های متحرك
 • نرم‌افزار طراحی و تولید مسیر حركت انواع پرنده
 • طراحی و ساخت ربات‌های پرنده
 • كنترل فرایند
 • سامانه‌های كنترل سوخت (ECU)
 • طراحی و ساخت سامانه‌های آشكارسازی و ردیابی الكترواپتیكی زمین پایه، دریاپایه و هواپایه
 • تحلیل و طراحی كامپیوتر Onboard نانو ماهواره
 • هدایت، كنترل و ناوبری اجسام پرنده
 • طراحی آزمایشگاه سخت‌افزار در حلقه
 • طراحی و پیاده سازی سخت‌افزار هدایت و كنترل
 • طراحی، تحلیل و ساخت مكانیزم‌های حركتی مانند سامانه‌های پایدارساز
 • شبیه‌سازهای حركت
 • سیستم‌های هیدرولیكی
 • هوشمندسازی و رباتیك
 • طراحی و ساخت ربات‌های متحرك
 • طراحی مسیر حركت در اجسام پرنده و ربات‌های متحرك
 • طراحی و ساخت ربات‌های پرنده
 • كنترل فرایند
 • سامانه‌های كنترل سوخت (ECU)
 • طراحی و تحلیل الكترواویونیك اجسام پرنده
 • طراحی و ساخت شبیه‌ساز پرواز

تعداد بازدید کل : 18351068
تعداد بازدید امروز: 4759
بازدید دیروز : 5034
تعداد افراد آنلاین: 24