نقشه ی سایت
جمعه  28  خرداد  1400

دستاوردهای پژوهشکده الکترونیک

دستاوردهای پژوهشکده الکترونیک

 • طراحی و ساخت سیستم‌های بر پایه میكرولیتوگرافی
 • طراحی و ساخت ادوات میكروفوتونیك و میكروالكترونیك
 • طراحی و ساخت بیوسنسورهای نوری و سنسورهای بر پایه MEMS
 • طراحی و ساخت فشارسنج و شتاب سنج ژایروسكوپ و فیلترهای RF بر پایه MEMS
 • طراحی و ساخت كریستال‌های فوتونیكی
 • طراحی سنسور SAW به منظور اندازه‌گیری فشار و دما و IDTAG و آشكارسازی گازها
 • لایه نشانی فلزات و عایق‌ها به روش فیزیكی (PVD) شامل الكترون بیم DC، اسپاترینگ و RF اسپاترینگ
 • طراحی و ساخت سیستم‌های تولید و تثبیت زمان دقیق
 • تحلیل، شبیه‌سازی و ساخت بردهای چند لایه آنالوگ و دیجیتال  
 • باندینگ با اولتراسونیك و حرارتی
 • تهیه ماسك برای مدارات میكروالكترونیك  
 • انجام فرآیندهای فوتولیتوگرافی و الیپسومتری
 • لیتوگرافی در ابعاد نانو با سیستم AFM لیتوگرافی
 • طراحی و ساخت آشكارسازهای پایروالكترونیك و بلومترها در حوزه MEMS و نیمه هادی
 • لایه نشانی نیوبیم  
 • اكسیداسیون لایه نیوبیم
 • لایه نشانی سرب
 • اچینگ بروش RIE
 • تست قطعات الكترونیكی سرد تا 4 درجه كلوین
 • ساخت ادوات الكترونیكی ابر رسانا
 • طراحی مدارات مجزا برای قرائت سنسورها
 • طراحی مدارات مجتمع اینترفیس سنسورها
 • طراحی و ساخت سیستم‌های لیتوگرافی لیزری، Reduction و ...

 
تعداد بازدید کل : 18351263
تعداد بازدید امروز: 4954
بازدید دیروز : 5034
تعداد افراد آنلاین: 28