پژوهشکده کنترل
1394-12-22

معرفی پژوهشکده کنترل:

پژوهشکده كنترل مجتمع دانشگاهی برق و الكترونیك با دارا بودن تجربه و پشتوانه تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف کنترل، هدایت و ناوبری، اتوماسیون صنعتی، رباتیك، سیمولاتور‌های پرواز، طراحی و ساخت سكو‌،  ..... و با برخورداری از اساتید و نیروهای پرتوان متخصص و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، آزمایشگاهی و آموزشی مناسب به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی و ارائه خدمات آموزشی‌ كوتاه مدت و بلند مدت فعالیت می‌كند.


توانمندی‌های  آموزشی مركز كنترل:
- برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب وزارت علوم

- برگزاری دورههای کارشناسی ارشد پژوهش محور

- برگزاری دوره‌های آموزشی كوتاه‌ مدت و بلندمدت

توامندی‌های پژوهشی و مشاوره‌ای

آزمایشگاه‌ها