معرفی دانشکده
1395-02-25

الف- کليات
با توجه به نياز كشور به علوم و فناوري جديد در حوزه مهندسي مواد و همچنين با توجه به رقابت علمي كشورهاي جهان و محدوديت خريد تجهيزات و عدم انتقال تكنولوژي ساخت آنها به كشور، دانشکده مهندسي مواد با مأموريت انجام فعاليتهاي آموزشي و پروژه‌های گوناگون در زمينه مهندسي مواد و ساخت و توليد ، به عنوان تنها جايگاه آموزشي- تحقيقاتي در زمينه مهندسي مواد- متالورژي و تكنولوژي ساخت قطعات از ابتداي مهر ماه سال 1369 در شاهين شهر اصفهان تأسيس و شروع بكار كرد.
هم اكنون دانشکده مهندسي مواد با استفاده از اساتيد مجرب و آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي مختلف مهندسي مواد، ساخت و توليد و … ، به همراه صنعت‌های مختلف مشغول تعريف و تدوين پروژه‌های متنوع و برگزاري دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت ( بصورت مصوب وزارت علوم و يا داخلي) مورد نياز كشور مي باشد .
از جمله دوره‌های بلندمدت در حال اجرا، دورة کارشناسی مهندسی مواد- متالورژی صنعتی ، دورة کارشناسی ارشد شناسايي، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی و دورة‌ دکتری نانومواد (به صورت مشترک با دانشگاه صنعتی اصفهان) می باشد.


ب- چشم انداز دانشکده در افق 1404:
قطبیت و مرجعیت تولید علم،تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص ، انجام پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و توسعه ای در حوزه مهندسی مواد و برترین دانشکده مهندسی مواد در سطح کشور در حوزه پژوهش


ج- ارزش ها :‌

 

د- ماموريت‌ها
در مباني اوليه تأسيس اين دانشکده، ماموريت کلی عبارتست از:
آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز و پژوهش جهت دستيابي به دانش فني مهندسي مواد .
اين دانشکده همچنين دارای برخی ماموريت‌هاي تخصصي نيز مي‌باشد:
الف- شكل دهي

ب- اتصالات

ج- پوشش ها

د- تعيين خواص

ه- ریخته گری و عملیات حرارتی

و- متالورژي پودر