نقشه ی سایت
شنبه  01  آبان  1400

حمایت از پروژه ها در بازرسی

حمایت مادی و معنوی از پایان نامه ها و پروژه های مرتبط با موضوعات بازرسی دانشگاه

 

بازرسي دانشگاه براي انجام عناوين پژوهشي زیر از پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تحصيلي دکترا، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و ساير افراد واجد شرايط (با دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد يا مدرک معادل آن) دعوت به همکاري مي‌کند.

اين بازرسي همچنين با هدف ايجاد تعامل با مراکز دانشگاهي و تأمين نيازهاي پژوهشي در نظر دارد نسبت به انجام پژوهش‌هاي کاربردي از طريق حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد و دکترا اقدام کند.

 

 

عناوين مصوب پژوهشي:

1. نقش نظارت و بازرسي در تحکيم حقوق اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان؛

2. چگونگي نظارت و بازرسي در محيط الکترونيک.

3. -چگونگي فعال‌سازي کارکناندر امر نظارت و بازرسي؛

 

موضوعات پايان‌نامه‌اي مورد حمايت:

1. بررسي نوع نگرش و ميزان شناخت مردم از جايگاه دستگاه‌هاي نظارتي .

2. بررسي جايگاه نظام نظارت و بازرسي در اجراي سياست تحقیقاتی دانشگاه .

3. نقش و جايگاه نظام کنترل و نظارت در تحقق ايده بازرسی ایده آل .

4. بررسي زمينه‌هاي فساد اداري و ارتشاء و راه‌هاي مبارزه با آن؛

 

تعداد بازدید کل : 19402422
تعداد بازدید امروز: 11157
بازدید دیروز : 11357
تعداد افراد آنلاین: 35