نقشه ی سایت
شنبه  01  آبان  1400

درباره ما بازرسی

 درباره بازرسی

 

به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دانشگاه اداره ای با عنوان بازرسی همزمان با تشکیل دیگر معاونتهای اداری، زير نظر ریاست محترم دانشگاه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل گردیده است .

 

اداره بازرسی وپاسخگویی به شکایات,بعنوان یکی ازادارات ستادی دانشگاه و,زیرنظرمستقیم ریاست دانشگاه درمحورهای ارزیابی عملکرد,بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه ونیز پی گیری شکایات مرتبط  در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند

این اداره در راستای وظایف نظارتی خود,عملکردکلیه واحدهای تابعه دانشگاه را بطور محسوس ونا محسوس مورد ارزیابی قرارداده وگزارشات خود راپس از بررسی کارشناسی وارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود بصورت مستقیم به رویت ریاست محترم دانشگاه ویا معاونین ذی ربط می رساند تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امکان نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.

 

 

گذري بر تاريخچه نظارت و بازرسي

اداره بازرسي به صورت تشكيلاتي كه وظيفه نظارت بر حسن جريان اموراداري و اجراي صحيح قوانين در دانشگاه  را به عهده دارد و از معاونت هایی است كه در دانشگاه همزمان با  ايجاد معاونت های اداري و تدوين قوانين  به وجود آمده ؛ اما نظارت بر اعضا و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار مدیران و کارکنان از ديرباز وجود داشته و سابقه آن نزديك به سابقه تشكيل دانشگاه است؛ چون بقاي هر سازمان متوقف بر آگاهي و وقوف آن بر اموري است كه در قلمرو آن مي گذرد، اين آگاهي از طريق مفتّشان و خفينه نگاران و پنهان پژوهان ميّسر است. چنانكه خواجه نظام الملك در سياست نامه مي نويسد:
واجب است پادشاه را از احوال رعيت و لشكر و دور و نزديك خويش پرسيدن و اندك و بسيار آنچه رود دانستن و اگر نه چنين كند عيب باشد و بر غفلت و ستمكاري حمل نهند و گزينند. فسادي و دست درازي كه در مملكت مي رود يا پادشاه مي داند يا نمي داند، اگر مي داند و آن را تدارك و منع نمي كند آن است كه همچو ايشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمي داند، پس غافل است و كم دان و اين هر دو معني نه نيك است. لابد به صاحب بريد حاجت آيد و همه پادشاه در جاهليت و اسلام به صاحب بريد خبر تازه داشته اند تا آنچه مي رفت از خير وشر از آن باخبر بودند. (سياست نامه، ص 73)

 

 

تعداد بازدید کل : 19402094
تعداد بازدید امروز: 10829
بازدید دیروز : 11357
تعداد افراد آنلاین: 36