دانشگاه مالک اشتر با سایر مراکز علمی در اجرای پروژه‌های نوظهور همکاری می‌کند

دکتر جعفری: پروژه‌های نوظهوری در سطح وزارت دفاع مصوب شده است که دانشگاه صنعتی مالک اشتر در جهت اجرای آن‌ها، تفاهم‌نامه‌هایی را با دانشگاه‌های مختلف و شرکت‌ها‌ی دانش‌بنیان منعقد کرده است.

شمارنده ها