در تولید ‌موشک‌های بالستیک به رشد خوبی رسیده‌ایم

رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح: امروزه در تولید انواع موشک‌های بالستیک به رشد خوبی رسیده‌ایم؛ از سوی دیگر در تولید موشک‌های کروز دریایی و کروز هوایی رشد ۱۰۰ درصد داشته‌ایم.

شمارنده ها