تبریک دکتر جعفری به دکتر فرحی

دکتر «مهدی جعفری» رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر در پی انتصاب دکتر «سید مهدی فرحی» به سمت «قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی» پیام تبریک صادر کرد.

شمارنده ها