جانشین وزیر دفاع: پایان‌نامه‌ها باید وارد زنجیره ارزش‌ساز شود

سردار فرحی گفت: امروز تهدیدات دشمن به شکل منشور چند وجهی و همه‌جانبه صورت می‌گیرد که یکی از منشور‌های آن تهاجم نظامی است؛ یعنی در شرایط فعلی، دشمن از هر منظر بتواند تهاجم خود را انجام می‌دهد.

سردار ابن الرضا در افتتاحیه دوره آموزش پودمانی حسابداری در دانشگاه صنعتی مالک اشتر: سرمایه انسانی نیروهای مسلح نیازمند الگوی استاندارد در تراز تمدن اسلامی است

مراسم افتتاحیه دوره آموزش پودمانی حسابداری در دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور معاون منابع انسانی و معاون اقتصادی ودجا ، رئیس و مسئولین آموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.

شمارنده ها