برای مشاهده عکس ها در اندازه بزرگتر کلیک کنید


اولین و دومین دوره مسابقات زیردریایی های کنترل از راه دور وهوشمند