آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر

مشخصات حوضچه كشش

 • طول 150 متر 
 •  عرض 7 متر  
 • عمق 5/3 متر
 • حداقل طول ناحيه تست 75 متر
 • مجهز به سه سیستم کشش با حداکثر سرعت های 3 و 15 و 30 متر بر ثانیه

 

قابليت‌هاي آزمايشگاه جامع كانال آب كوثر (حوضچه كشش)

 • انجام تست‌هاي مقاومت در آب آرام و مواج براي انواع شناورهاي (سطحي، اثرسطحي، زيرسطحي) و انواع متحرك‌هاي دريايي، سازه‌هاي فراساحل
 • تست‌هاي  كسب ضرائب آيروديناميكي شناورها
 • تحقيق در مورد پارامترهاي Trim و Heave شناور در شرايط موج مقابل و امواج نامنظم
 • انجام تست‌هاي هيدرواستاتيكي شناورها
 • انجام تست‌هاي پساي ويسکوزيته حرکتي شناورها
 • تحقيق در مورد نيروي پساي اصطکاکي در لايه مرزي جريان بروي اجسام  مسطح و هم محور
 • تحقيق در مورد نيروي پساي ويسکوزيته پروفيل هاي بال و بدنه هاي چرخشي در مايع و در نزديکي مرز جدايش
 • تست خود پيشرانه (Self-Propultion Test)
 • تست شناورها هاي با مكانيزم حركت صفحه اي (PMM Test)
 • انجام تست‌هاي کاويتاسيون