شمارنده ها

تیم دانشجویی آوات مجتمع دانشگاهی مکانیک در مسابقات پهپادهای عمود پرواز ترابری که به میزبانی سازمان صنایع هوایی در پنها برگزار شد؛ بعد از تیم دانشگاه شریف؛ به مقام دوم رسید.

شمارنده ها