شمارنده ها

ریه آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی به قدرت و توانمندی یگان‌های پهپادی ایران و تولید بی نقص این پهپاد‌ها توسط ایران اذعان کرد.

شمارنده ها