سیزدهمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران در بهمن ماه 1400 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود

شمارنده ها