در مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید دانشگاه، از زحمات و خدمات آقای دکتر ابوطالب شفقت تقدیر و تشکر بعمل آمد.

شمارنده ها