شمارنده ها

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد با هدف ایجاد زمینه مناسب برای همکاری، تبادل نظر و انتقال تجربیات و دستاوردهای علمی و عملی اساتید و پژوهشگران حوزه های مدیریت دانش، فناوری بلاکچین و اقتصاد و همچنین ارائه راهکارهای نوین برای پیشبرد صنعت و خدمات کشور با استفاده از فناوری های جدید و بخصوص فناوری بلاکچین و معرفی مدیریت دانش محور برای اداره هرچه بهتر سازمان ها و تبادل نظر در خصوص فرصت های اقتصادی پیش رو در کشور برگزار می گردد.

شمارنده ها