اگر به صورت مداوم از WiFi برای انجام فعالیت‌های اینترنتی روزمره خود استفاده می‌کنید، حتما تجربه کرده‌اید که WiFi یک چیز بی‌ثبات است. ماهیت به ظاهر غیر قابل اعتماد شبکه‌های WiFi به این واقعیت مربوط می‌شود که عوامل زیادی بر عملکرد آن‌ها تثیر می‌گذارد.

شمارنده ها