شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که یک کرم امنیتی بسیار خطرناک در سیستم عامل ویندوز کشف شده است که صدها سازمان بزرگ را تحت تاثیر تبعات خود قرار داده است.

شمارنده ها