شمارنده ها

با حضور وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، هواپیمای ترابری سبک «سیمرغ» ساخت متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در شرکت هِسای اصفهان رونمایی شد.

شمارنده ها