شمارنده ها

این قرارداد در راستای ارائه پیکربندی های Zero توسط شرکت ایرباس در سال 2020 برای ورود به دورانی جدید در حوزه هوانوردی توسط هواپیمای بدون آلایندگی تا سال 2035 انجام شد.

شمارنده ها