شمارنده ها

ایرنا- جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف پهپادی ساخته‌اند که با پرواز روی خطوط انتقال گاز، با صرف زمان و هزینه کمتر این خطوط را بررسی و نشت‌یابی می‌کند.

شمارنده ها