نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

قابل توجه داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری سال 1398

1398-02-03

شرط استخدام درج شده در دفترچه آزمون سراسری در ارتباط با این دانشگاه اشتباه می باشد

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  فقط با شرایط زیر و به صورت داوطلبانه از میان دانشجویان دکترای دانشگاه صنعتی مالک اشتر استخدام می نماید:

الف- داوطلبان مرد دانش آموخته رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي برتر (به تشخيص وزارت دفاع) و يا داوطلبان مرد با رتبه هاي كمتر از 20 سـهميه آزاد در رشته هاي (مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت) در صورت تمايل بعد از سال اول تحصيل به استخدام وزارت دفاع درخواهند آمد و در طـول تحصـيل از امكانـات رفـاهي (کمک هزینه تحصیلی مستمر ماهیانه، خوابگـاه مجـردي و متـاهلي، وام ازدواج، و امكان انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي) برخوردار ميشوند و مدت تحصیل جزو سنوات خدمتی آنان محاسبه خواهد شد.

ب- دانش آموختگان مرد در رشته های (مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت) با درجه عالی و مرتبط بودن موضوع رساله دکتری با نیاز دفاعی به شرط دانش آموختگی در 10 نیمسال، بعد از دانش آموختگی در صورت تمایل و دارابودن شرایط عمومی استخدام در ن.م به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد