نقشه ی سایت
پنجشنبه  15  خرداد  1399

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1397-02-01

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از مورخ 97/2/12 الی 97/2/22 در محل مصلی امام خمینی (ره) تهران، از ساعت 10 الی 20 برگزار می گردد.لطفا جهت جستجو و آگاهی از اخبار نمایشگاه و همچنین عناوین کتب ارایه شده از آدرس اینترنتی http://www.tibf.ir استفاده گردد.

مشاهده نامه مدیریت دانش دانشگاه

فرم درخواست تهیه منابع اطلاعاتی

راهنمای کاربری صدور و تحویل بن کارت نمایشگاه بین المللی کتاب 79 تهران