نقشه ی سایت
جمعه  22  فروردین  1399

انیل کردن نمونه ها

1395-05-27

توضيحات: دستگاه عمليات حرارتی نمونه ها تحت خلا در دماهای مختلف تا 500 درجه سانتی گراد

معرفی دستگاه: اين دستگاه دارای محفظه شيشه ای ، پمپ روتاری و پمپ توربومولکولار بوده و میتواند خلا را تا 10-6 mbar برساند. نمونه ها را میتوان روی نگهدارنده نمونه قرارداده و با نرخ های مختلف تا 500 درجه سانتيگراد بمدت مورد نيازعمليات حرارتی کرد.

 

دستگاه انیل در خلاء

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

500.000

هر ساعت

انيل نمونه در شرايط خلاء ودمای  500 درجه