نقشه ی سایت
جمعه  22  فروردین  1399

واير باندينگ

1395-05-27

توضيحات: جهت ايجاد اتصالات سيمي (باندينگ) بروش اولتراسونيك و ترموكامپرسشن با استفاده از سيمهاي طلا و آلومينيم به قطرهای 17، 25و50 ميكرون استفاده میگردد.

 

دستگاه باندینگ

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

وابسته به نوع کار

 

----

اتصال سيمهای ميکرونی به نمونه