نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

ميکروسکپ روبش الکترونی (SEM)

1395-05-27

توضحیات: دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي

معرفی دستگاه: اين دستگاه جز جديدترين دستگاه هاي کشور مي باشد. سيستم تفنگ الکتروني اين دستگاه براي فيلامان هاي LaB6 بهينه شده است. استيج در پنج جهت موتورايز، سيستم ضدارتعاش و سرعت خلا بالا توسط پمپ هاي روتاري، توربو و يوني از قابليت هاي اين دستگاه مي باشد. مجموعه دتکتورهاي اين دستگاه SE،  BSE، LVSTD،  EDS و WDS مي باشد که انجام طيف وسيعي از آناليزها را امکان پذير مي نمايد. دتکتورهاي آناليز عنصري محصول شرکت آکسفورد بوده و به روزترين تکنولوژي را دارا مي باشد.

 

SEMدستگاه

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

1.500.000

 

هرساعت

عکسبرداری نمونه با دقت 50 نانومتر و آناليز EDS و WDS