نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

ميکروسکپ نيروی اتمی (AFM)

1395-05-27

توضيحات: تهیه تصاوير مورفولژی سطح به روش های AFM (AC وDC) ، STM ، MFM

معرفی دستگاه: ميکروسکوپ روبشی اتمی مشتمل بر اسکنر و تیپ های مختلف ، دوربين CCD ، استيج هلدر نمونه، سخت افزار و نرم افزار میباشد. در این میکروسکوپ ها تصویر به روش جاروب سطح توسط تیپ و پردازش آن در سخت افزار بصورت خط به خط روی مانيتور توليد می گردد. حداکثر ميزان قابل جاروب توسط اسکنر در ابعاد 200 X 200 میکرومتر بوده و حداکثر ارتفاع قابل جابجايي تيپ 15 میکرومتر می باشد. در خصوص ابعاد نمونه ها محدوديتی نبوده و نمونه های با ابعاد مختلف را ميتوان روی نگهدارنده نمونه نصب نمود.

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

700.000

 

هرنمونه

بررسی مورفولژی سطح در ابعاد نانومتر