نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

آزمایشگاه تلفیق سیستم های انرژی تجدیدپذیر

1395-05-20

طراحی، ساخت و راه‌اندازی مدل آزمایشگاهی اجزای سیستم:

- نصب و راه اندازی سیستم پیل سوختی یک کیلووات و الکترولایزر 2 کیلووات؛

- نصب و راه اندازی سیستم تامین انرژی خوشیدی 5 کیلووات بر پايه صفحات فتوولتائیک؛

- ساخت مبدل گرمایی جهت استفاده از گرمای تولید شده از پیل سوختی؛

- ساخت مبدل الکتریکی چهار درگاهه مدیریت انرژی سیستم:

  1. تبادل دوطرفه انرژی؛
  2. تامین انرژی با قابلیت اطمینان بالا؛
  3. مدیریت بهینه منابع انرژی ورودی؛

کاربردهای این آزمایشگاه:

- کشتی‌های هوایی هیبریدی خورشیدی و پیل سوختی؛

- پهپادهای خورشیدی؛

- پهپادهای پیل سوختی؛

- سیستم‌های انرژی جهت ماموریت های ارسال موجود زنده به فضا؛

- دستیابی به فناوری ساخت مبدل های گرمایی و مبدلهای الکترونیکی چند درگاهه جهت کاربردهای مشخص؛

- انرژی های تجدیدپذیر در صنایع نیروگاهی؛

- انرژی های تجدیدپذیر در صنایع خودرویی.