نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

اعلام جوایز ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

1395-05-13

 انجمن علمی کتابداری و اطلاعرسانی ایران اعطای جوایز ملی به آثار نو و خلاقانه را در دستور کار قرار داد و اینک با تدوین و تصویب نظام‌نامه اعطای جوایز ملی انجمن این فرایند را رسمیت می بخشد.

بر اساس اعلام کمیته روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، انجمن با انتشار نظامنامه اعطای جوایز ملی همه متخصصان، پژوهشگران و علاقه مندان را به ارسال آثار خود دعوت کرده است. فراخوان رسمی به زودی منتشر خواهد شد و بنا بر امکانات موجود و مذاکرات شورای سیاستگزاری جایزه، پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۵ برای سه جایزه حرفه ای، ‌نظری،‌ و آرشیو فراخوان منتشر شود و هر ساله و بر اساس تحقیقات و کارهای نوآورانه و خلاق و امکانات انجمن جوایز دیگری نیز اعلام خواهد شد.