نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

ارتباط با دفتر پژوهشکده الکترونیک

1395-05-10

آدرس: تهران– بزرگراه شهید بابايی– لويزان -خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک - دفتر پژوهشکده الکترونیک
 تلفن تماس: 22970254 021