نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

اندازه گيري بهره تقويت كننده

1395-05-10

شرح خدمات و معرفی  دستگاه:

با استفاده از دستگاه (VNA) بهره تقویت کننده های مایکروویو قابل اندازه گیری است. ولی چون تقویت کننده عنصر فعال است، برای تست نیاز به تمهیدات اضافی نظیر بایاس، منبع تغذیه و تضعیف کننده در ورودی و سیرکولاتور در خروجی لازم است .  

 

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

6.000.000

 

هرنمونه

اندازه گيري بهره تقويت كننده