نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

اندازه گيري VSWR ورودي آنتن در پهناي باند استاندارد

1395-05-10

از دیگر توانایی های دستگاه تحلیل گر شبکه، اندازه گیری VSWR ورودی خروجی عناصر تک پورتی می باشد که در اندازه گیری تطبیق ورودی آنتن ها کاربرد دارد.

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

400.000

 

هرنمونه

اندازه گيري VSWR و امپدانس  ورودی عناصر تک پورتی