نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

اندازه گیری الگوی امپدانس ورودی و VSWR

1395-05-10

توضحیات و معرفی دستگاه : تحلیل گرC 8510 موجود در آزمایشگاه قابلیت اندازه گیری امپدانس ورودی و VSWR را از فرکانس MHZ 50 به GHZ 50 دارد.

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

200.000

×توضیح اینکه هزینه ساخت فیکسچر و ادوات اضافه مورد نیاز آزمون جداگانه محاسبه خواهد شد.

 

 

هرمنحنی

 

  • اندازه گیری پارامترهای پراکندگی و امپدانس ورودی قطعات دارای   کانکتوردر باند   50MHZ-50GHZ
  • اندازگیری پارامترهای قطعات در باند 1GHZ و کمتر