نقشه ی سایت
دوشنبه  31  شهریور  1399

لایه نشانی حرارتی و لایه نشانی الكترون بيم

1395-05-10

• توضيحات: لايه نشاني مواد فلزی و غير فلزی از قبيل: پلاتين، تيتانيم، تنگستن، نيکل ،کروم و دی اکسيد سيليکون و لايه نشاني طلا و الومينيم ، مس ، MgF2
 • معرفي دستگاه:اين دستگاه دارای يک گان الکتروني و دو چشمه حرارتي مي باشد. برای رسيدن به خلا mbar 10-7 و روتاری پمپ استفاده شده است. نگهدارنده نمونه ها قابليت حرکت در حين لايه نشاني را داشته، قابل تنظيم بوده و زيرلايه های با ابعاد مختلف درآن قرارداده ميشوند . اندازه گيری ضخامت لايه نشاني ها با استفاده از کارت رايانه ای و هد ضخامت سنجي که در کنار نگهدارنده نمونه نصب شده با دقت 1 انگسترم امکان پذير است. اين دستگاه به سفارش مجتمع دانشگاهي برق والکترونيک در داخل کشور طراحي و ساخته شده است. برخي از قطعات و نيز پمپ ها ازخارج خريداری شده است.

 

دستگاه لايه نشانی الکترون بیم وتبخیرحرارتی در خلاء

قیمت به ريال مقیاس تعرفه شرح خدمات قابل ارايه
3000000 هربار لايه نشانی لايه نشانی فلز و غیر فلز