نقشه ی سایت
شنبه  05  مهر  1399

مرکزپژوهشی پیشرانش هیبریدی زیر سطحی

1395-05-05

مأموریت:

 الف) افزایش راندمان سیستم‌های رانش نوین زیرسطحی؛

ب) ایجاد بسته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت طراحی، ساخت و تست رانش‌های نوین زیرسطحی؛

 

اهداف:

 الف) ارتقاء دانش فنی در حوزه رانش‌های نوین زیرسطحی؛ 

 

 

وظایف:

 الف) شناسایی سیستم‌های رانش نوین زیرسطحی در سطح دنیا؛

ب) ایجاد بستر مناسب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت پیاده‌سازی سیستم‌های نوین رانش زیرسطح در سطح دنیا در داخل کشور؛