نقشه ی سایت
سه شنبه  12  مرداد  1400

می خواهید حال خود را هنگام ملاقات حضرت حجّت(عج) بدانید

1395-04-26

مرحوم حضرت آیت الله شیخ مجتبى تهرانی:

اگر انسان کامل بخواهد به شکل مکتوب در آید صورتش می شود قرآن کریم، همانگونه که امیرالمؤمنین امام علی «علیه السلام» قرآن ناطق بودند،حال اگر این قرآن، قرائتش و تفکر در آیاتش قلوب ما را متحول نمی کند، شک نکنید که زیارت انسان کامل - حضرت حجت - هم قلوب ما را متحول نخواهد کرد!

اگر می خواهید حال خود را هنگام ملاقات حضرت حجت بدانید، ببینید الان در ملاقات با قرآن چه حالی دارید! اگر مشتاق قرآنید می توانید امیدوار باشید که مشتاق حضرت حجت حقیقی هم هستید و گرنه اگر قرآن نزد شما مهجور است و با آن انسی ندارید و فکر می کنید که مشتاق حضرت حجت هستید، آن شخص امام زمان، زاده وهم و خیال خودتان است!

منبع hodat.ir: