نقشه ی سایت
یکشنبه  03  شهریور  1398

مدیریت دانش

1395-03-05

مدیریت دانش

دانش ، به عنوان سرمایه فکری، یکی از باارزش ترین دارائی های سازمان است . مدیرانی موفق تر خواهند بود

که به ارزش سرمایه های فکری موجود در سازمان خود واقف بوده و در موقع لازم از آن بهره برداری نمایند.

در دنیای پیشرفته امروز، دانش سازمان ها، به عنوان مزیت رقابتی اصلی، مورد توجه قرار می گیرد و برای سازمان هایی که به خوبی آن را شناسایی و مدیریت می نمایند، فراهم کننده فرصت خواهد بود.

در حقیقت مدیریت دانش، فرآیند شناسایی، سازماندهی ، خلق تبادل و به کاربستی دانش است . مدیریت دانش ضمن اینکه به حل مشکل، تصمیم گیری ،برنامه ریزی استراتژیک ، یادگیری پویا و ... کمک می کند، از زوال دارائی های ذهنی ( دانش ضمنی ) جلوگیری کرده و به آگاهی سازمان می افزاید.

در همین راستا برخی از مهمترین وظایف و اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه عبارتند از:

 • حمایت از تألیف ، تدوین و ترجمه کتب و مقالات مرتبط با مأموریت دانشگاه

 • پیگیری ثبت اختراعات، نوآوریها و حمایت از حق مالکیت معنوی

 • زمینه سازی حضور در جشنواره های ملی و بین المللی

 • برگزاری جشنواره مدیریت دانش

 • ایجاد پایگاه، جامع اطلاعات پژوهشی و به اشتراک گذاری آن از طریق شبکه برای مخاطبان

 • شناسایی و معرفی نخبگان علمی به مجتمع ها / مراکز و پژوهشکده ها

 • تشکیل کمیته های علمی، باحمایت از همایش ها ، نشست ها و مسابقات دانشجویی

 • سیاست گذاری وحمایت از تولید نشریات علمی – ترویجی و علمی – پژوهشی

 • سیاست گذاری و حمایت از انجمن های علمی مورد نیاز دانشگاه

 • حمایت از مستندسازی دانش نخبگان ، محققان و پروژه ها

 • ساماندهی نظام انتشارات دانشگاه

 • ایجاد بانک اطلاعات از ایده های نخبگان فکری

 

ورود به سامانه ثبت نام کسر خدمت

 

پیگیری وضعیت متقاضیان

 

شرح دانلود

مراحل و شرايط بكارگيري نخبگان وظيفه و همكاران تحقيقاتي

فرم واگذاري پروژه هاي تحقيقاتي به نخبگان وظیفه/ همکاران تحقیقاتی

فرم ارزیابی احتساب کسر خدمت سربازی ص 1

فرم اطلاعات همکاران تحقیقاتی بخش دفاع (کسر خدمت)