نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

همایش های برگزار شده

1395-02-18

اولين همايش بين المللي شناورهاي تندرو

 

 

اين همايش در روزهاي چهارم و پنجم ارديبهشت ماه 1384 برگزار گردید. محورهاي اصلي اين همايش عبارت بودند از:

 

•        مفاهيم جديد و طراحي شناورهاي تندرو

•        هدايت و كنترل و هوشمند سازي

•        هيدروآيروديناميك شناورهاي تندرو

•        سازه و فناوري ساخت

•        نيروي محركه و سيستم رانش

•        ايمني و نجات

•        محيط شناسي دريايي

•        مطالعات استراتژيك و مباحث اقتصادي

در اين همايش 85 مقاله برگزيده شدند كه چكيده آنها به صورت كتابچه و مجموعه تمام متن آنها به صورت لوح فشرده توزيع گرديد.

 

 

اولين همايش ملي صوت (آكوستيك)، ارديبهشت 1388

 

 

 

اين همايش در روزهاي شانزدهم و هفدهم ارديبهشت ماه 1388 برگزار شد. محورهاي اصلي اين همايش عبارت بودند از:

 

انتشار صوت در آب، هوا، جامدات

پردازش سيگنالهاي صوتي

نويزهاي صوتي ) شناخت، اندازه گيري، حذف (

حساسه ها، مبدلها، جاذب هاي صوتي  ) هيدوفون، نانو كامپوزيت و . . .)

سامانه هاي توليد و دريافت صوت (سونا، بيسيم زير آب، سونوگرافي و ...)

كاربرد صوت(در امور دفاعي، دريانوردي، صنايع، معدن، ساختمان، پزشكي، كشاورزي)

 

در اين همايش 80 مقاله برگزيده شدند كه چكيده آنها به صورت كتابچه و مجموعه تمام متن آنها به صورت لوح فشرده توزيع گرديدند