نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

دستاوردهای علمی

1395-02-18

کتابخانه و منابع علمی

 

نوع مدرک

تعداد رکورد تمام متن

(FULL TEXT)

تعداد کل رکوردها

کتب فارسی

-

8237

کتب انگلیسی

16751

29633

مقالات انگلیسی

65082

69634

مقالات فارسی

2629

2714

مقالات انجمن SAE امریکا

4000

4092

نشریات انگلیسی

251

2340

نشریات فارسی

 

120

پایان نامه های انگلیسی

3300

3332

پایان نامه های فارسی

320

1907

گزارشات فنی NTIS

0

285

مقالات و گزارش های فنی SAE

3796

4092

مقالات AIAA

45777

46912

جمع کل

141906

173298


 

فناوري طراحي و ساخت انواع هواناوهاي سبك (آبي – خاكي)

با قابليت بكارگيري سيستم هاي انتقال قدرت

فناوري طراحي و ساخت انواع پينگرها و ردياب هاي زيرآبي

فناوري طراحي و ساخت كلاچ گريز از مركز

فناوري طراحي و ساخت لوله هاي كامپوزيتي استوانه اي تحت فشار بالا

فناوري طراحي و ساخت قايق پرنده هاي سبك

فناوري طراحي و ساخت شناور فويل كاتاماران