نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

حضوردانشگاه در جمع 36 دانشگاه برتر ایران در نظام رتبه بندی لایدن

1399-10-02

نتایج رتبه بندی بین المللی لایدن ۲۰۲۰

حضور چشمگیر دانشگاه صنعتی مالک اشتر در جمع 36 دانشگاه برتر ایران در نظام رتبه بندی بین المللی لایدن 2020

افزایش ۳۸ درصدی/ افزایش رتبه دانشگاههای کشور در معیار مرجعیت علمی

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت:  نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2020 میلادی خود را منتشر کرد. در رتبه‌بندی سال جاری این نظام، تعداد 36 دانشگاه از ایران در جمع 1176دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، این در حالی است که در سال ۲۰۱9 این تعداد برابر با 26 دانشگاه بوده است.

وی افزود: لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در سال 2020، دانشگاه های دنیا در 20 شاخص در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه بندی قرار گرفته اند.

دهقانی گفت: این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های 2015 الی 2018 از پایگاه اطلاعاتی Web of Science  استفاده کرده است. معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از شاخص هایی چون مقالات 1% برتر، مقالات 5% برتر، مقالات 10% برتر و مقالات 50% برتر بهره گرفته است.

در معیار دیپلماسی علمی از شاخص هایی چون همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000 کیلومتر استفاده شده است.

معیار دسترسی آزاد به انتشارات نیز از شاخص­های انتشارات دسترسی آزاد، تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز تشکیل می­شود. معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخص­های همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) می­باشد. جدول زیر معیارها و شاخص­های رتبه ­بندی لایدن نشان داده شده است.

شاخص های نظام رتبه بندی لایدن

تنوع جنسیتی

دسترسی آزاد به انتشارات

دیپلماسی علمی

مرجعیت علمی(تاثیر علمی)

همکاری با نویسندگان با جنسیت نامشخص

انتشارات دسترسی آزاد

همکاری علمی

مقالات یک درصد برتر

نویسندگان مرد ( به نسبت کل نویسندگان)

تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی

همکاری بین‌المللی

مقالات ۵ درصد برتر

نویسندگان زن ( به نسبت کل نویسندگان)

انتشارات دسترسی آزاد هیبرید

همکاری صنعتی

مقالات ۱۰ درصد برتر

نویسندگان مرد ( به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)

انتشارات دسترسی آزاد برنز

همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر

مقالات ۵۰ درصد برتر

نویسندگان زن( به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)

انتشارت دسترسی آزاد سبز

همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر

 

 

انتشارات دسترسی آزاد با وضعیت دسترسی آزاد نامشخص

 

 

سرپرست ISC گفت: نظام رتبه بندی لایدن بر خلاف سایر نظام های رتبه بندی موجود در سطح دنیا برای دانشگاه های حاضر در نظام رتبه بندی خود، رتبه ای واحد محاسبه نمی کند بلکه دانشگاه ها در کلیه معیارها و شاخص های موجود در نظام لایدن مورد رتبه بندی قرار می گیرند. از این رو یکی از ویژگی های رتبه بندی لایدن این است که به دانشگاه های حاضر در رتبه بندی خود، رتبه کل که برگرفته از تاثیر کلیه شاخص ها و وزن های مرتبط با آن ها است، اختصاص نمی دهد بلکه، لایدن برای کلیه دانشگاه ها در این شاخص ها نمرات و رتبه ها را جداگانه محاسبه و منتشر می کند.

حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی لایدن 2020

تعداد دانشگاه های حاضر از ایران در رتبه بندی لایدن هر ساله افزایش پیدا کرده است، نمودار زیر رشد عملکرد تعداد دانشگاه های کشور در رتبه‌بندی لایدن را نمایش می دهد.

 

در نمودار زیر تعداد و مقایسه حضور دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی لایدن 2020  نشان داده شده است. همانطور که پیداست ایران با حضور 36 دانشگاه در این نظام رتبه بندی، همچون سال های گذشته در بین کشور های اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر را در اختیار خود دارد. پس از ایران، ترکیه و مصر به ترتیب با 30 و 7 دانشگاه رتبه های دوم و سوم را دارند.

 

سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی لایدن در سال 2020، دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، علوم پزشکی تبریز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی مشهد، اصفهان، گیلان، علوم پزشکی شیراز، کاشان، علوم پزشکی اصفهان، سمنان، علوم پزشکی ایران، شهید باهنر کرمان، رازی، بوعلی سینا، پیام نور، ارومیه، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی مالک اشتر، مازندران، شاهرود، صنعتی سهند، زنجان، شهید چمران اهواز و یزد حضور دارند.

لازم به ذکر است که دانشگاه های علوم پزشکی ایران، ارومیه، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی مالک اشتر،  مازندران، شاهرود، صنعتی سهند، زنجان، شهید چمران اهواز و یزد برای اولین بار در این نظام رتبه بندی حضور یافته اند.

معیار مرجعیت علمی

دهقانی گفت: جدول زیر عملکرد دانشگاه های کشور را در معیار مرجعیت علمی نشان می­دهد. در معیار مرجعیت علمی تقریباً تمام دانشگاه­های کشور (به جز 4 دانشگاه) به لحاظ رتبه ای نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری داشته­ اند و دانشگاه تهران که دانشگاه رتبه اول کشور  است، از رتبه 156 در سال 2019 به رتبه 140 در سال 2020 رسیده است.

رتبه جهانی دانشگاه‌های کشور در معیار مرجعیت علمی (رتبه بندی لایدن)

ردیف

نام دانشگاه

2020

2019

2018

2017

2016

2015

1

دانشگاه تهران

140

156

179

195

228

565

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

268

264

273

292

325

442

3

دانشگاه علوم پزشکی تهران

280

294

316

322

343

735

4

دانشگاه تربیت مدرس

346

374

406

408

412

587

5

دانشگاه صنعتی شریف

370

384

372

369

363

505

6

دانشگاه علم و صنعت ایران

387

410

423

432

436

547

7

دانشگاه صنعتی اصفهان

388

390

411

421

463

440

8

دانشگاه فردوسی مشهد

459

471

480

509

537

667

9

دانشگاه شیراز

481

508

507

503

509

655

10

دانشگاه تبریز

519

540

575

607

627

531

11

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

527

572

646

658

696

742

12

دانشگاه شهید بهشتی

599

624

670

688

679

584

13

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

611

639

658

682

-

733

14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

673

778

897

-

-

 

15

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

701

697

713

717

729

 

16

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

752

805

925

-

-

-

17

دانشگاه اصفهان

757

765

776

797

821

-

18

دانشگاه گیلان

775

781

800

838

-

-

19

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

781

800

870

868

-

-

20

دانشگاه کاشان

792

793

862

-

-

-

21

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

881

875

863

800

-

-

22

دانشگاه سمنان

888

936

-

-

-

-

23

دانشگاه علوم پزشکی ایران

903

-

-

-

-

-

24

دانشگاه شهید باهنر کرمان

905

902

938

-

-

-

25

دانشگاه رازی

921

922

-

-

-

-

26

دانشگاه بوعلی سینا

922

911

930

-

-

-

27

دانشگاه پیام نور

945

958

-

-

-

-

28

دانشگاه ارومیه

986

-

-

-

-

-

29

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1010

-

-

-

-

-

30

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1055

-

-

-

-

-

31

دانشگاه مازندران

1067

-

-

-

-

-

32

دانشگاه شاهرود

1089

-

-

-

-

-

33

دانشگاه صنعتی سهند

1108

-

-

-

-

-

34

دانشگاه زنجان

1117

-

-

-

-

-

35

دانشگاه شهید چمران اهواز

1126

-

-

-

-

-

36

دانشگاه یزد

1145

-

-

-

-

-

 
 

مشاهده کامل گزارش