نقشه ی سایت
دوشنبه  31  شهریور  1399

جشنواره دانشجویی سال98

1398-09-13
جشنواره دانشجویی سال98

 

هفتمین جشنواره دانشجویی همراه با تقدیر از دانشجویان برتر در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی

تهران : یکشنبه 17 آذر ساعت 17-14

اصفهان : سه شنبه  19 آذر ساعت 17-14