صفحه اصلی پیام ریاست ارتباط با ریاست دانشگاه درباره دانشگاه گالری تصاویر تماس با ما نقشه سایت
دسترسي آسان
   
مدیریت دانش
 

 
تصوير و سخن روز
  دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمة : ۲۶۰ 
 
   پايگاه اطلاع رساني دانشگاه صنعتي مالك اشتر


معرفی مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل

مأموریت

كسب ، توليد و اشاعه دانش و فناوري از طريق آموزش ، پژوهش و طراحي و تنظيم معيارها،دستورالعمل ها و آيين نامه هاي فني در حوزه مهندسي پدافند غير عامل ، آمايش دفاعي و فراهم ساختن شرايط دستيابي به اطلاعات مكاني و جغرافيايي جهت پيشگيري ، آمادگي و كاهش آسيب پذيري در مقابل تهديدات عليه زيرساخت هاي حياتي و حساس كشور است كه براساس آن مجتمع دانشگاهي آمايش وپدافند غيرعامل تشكيل گرديده است.
به منظور توانمندسازي علمي و فني جهت تحقق اهداف و مأموريت ها در برقراري نظام پدافند غيرعامل در مراكز حساس ، حياتي و مهم كشور و ايجاد توان مقابله با حوادث و سوانح و فراهم نمودن زمينه مناسب وظايف توليد و بروز رساني اطلاعات مكاني و جغرافيايي به منظور آمايش دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي در قبال هر گونه تهديدات « مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غير عامل » تشكيل گرديد.

اهداف

- گسترش فرهنگ و توسعه بستر تحقق برنامه هاي پدافند غير عامل در راستاي مرتفع نمودن شكاف فنآوري
- افزايش كيفيت ، كارآيي و اثربخشي فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در حوزه پدافند غير عامل
- برقراري فضاي مناسب نوآوري و بروز خلاقيت
- توسعه توانايي عملي و پژوهشي در علوم ، آمايش سرزمين و پدافند غير عامل
- ايجاد توانايي لازم براي اجراي طرح هاي بزرگ پژوهشي و تحقيقات
- معماري طرح هاي پژوهشي پدافند غير عامل و تقويت بنيه كارشناسي
- ديده باني مستمر و شناخت تهديدات ملي
- مديريت و راهبري طرح ها و پروژه هاي ملي

وظایف

 ۱ - طراحي ، نظارت و اجراي طرح هاي پژوهشي در حوزه هاي آمايش سرزمين و پدافند غيرعامل

- مطالعه و پژوهش در زمينه هاي مرتبط با پدافند غير عامل
- برقراري ارتباط علمي و فني و ايجاد فضاي مناسب تعليم و تربيت و ارتقاء پژوهشگران
- مديريت طرح هاي پژوهشي در بخش هاي آمايش سرزمين و پدافند غير عامل
- طراحي و برقراري سامانه هاي جمع آوري اطلاعات ، تجزيه و تحليل و ارائه راهكارها و ايجاد بستر بازنگري مستمر اطلاعات

۲- آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز در حوزه پدافند غير عامل

- برقراري نظام آموزشي تخصصي حين خدمت
- تدوين و اجراي دوره هاي آموزش بلند مدت
- تعامل با مراكز علمي – پژوهشي داخل و خارج كشور و بهره برداري متقابل از ظرفيت هاي علمي طبق ضوابط و مقررات
- طراحي و تنظيم دروس تخصصي عمومي پدافند غير عامل و برنامه ريزي آموزشي آنها


۳- آينده پژوهي ، جهت آشنايي از پيشرفت هاي علمي و فنآوري در حوزه مهندسي پدافند غيرعامل و پايش مستمر آن

- ديدباني مستمر بر تهديدات و فنآوري روز و بررسي سناريوهاي مختلف تهديد و ارائه راهكارهاي مناسب
- شناخت تهديدات ملي در حوزه پدافند غير عامل
- شناسايي بحران ها و انجام تحقيقات و پژوهش در روش ها و مديريت بحران
- ايجاد فرصت هاي نوآوري و خلاقيت در آمايش سرزمين و پدافند غير عامل

۴- انجام مطالعات راهبردي در حوزه مهندسي پدافند غير عامل

- تدوين و پياده سازي استانداردهاي دفاعي در حوزه پدافند غير عامل
- راهبري طرح هاي آمايش سرزمين و نظارت بر روند استقرار سرمايه هاي ملي
- تهيه مديريت و راهبري طرح ها و پروژه هاي ملي در حوزه پدافند غير عامل
- تهيه و تدوين استاندارد و دستورالعمل ها در حوزه پدافند غير عامل

۵- ارتباط مستمر دانشگاه با صنعت

- برگزاري سمينار ، همايش ، هم انديشي و نشست هاي تخصصي
- برقراري نظام مند شناسايي و بكارگيري توانمندي هاي علمي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي كشور
- ايجاد ارتباط علمي و فني و فضاي مناسب تعليم و تربيت نيروهاي متخصص
- طراحي ، تهيه و انتشار نشريات علمي ، كتب و گزارش هاي فني

۶- ساختار سازماني ديناميك ، پويا و يادگيرنده متناسب با نيازمنديهاي روز و شرايط خاص

- برقراري فضاي مناسب نوآوري و بروز خلاقيت
- تأسيس ، راه اندازي و مديريت آزمايشگاههاي تخصصي مرجع آموزشي و پژوهشي و متناسب با نيازها در حوزه هاي مرتبط و ارائه خدمات آزمايشگاهي مورد نياز دفاعي و  ساير مراكز
- توسعه توانايي سازمان در جهت تهيه و توليد سريع نياز كاربران در علوم پدافند غير عامل
- ايجاد بانك هاي اطلاعاتي

 

 
 

تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. 1774-15875 تلفن :6-22945141 دورنگار :22935341
اصفهان - شاهین شهر - انتهای بلوار فردوسی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-ص. پ. 115/83145 تلفن :4-45226001-031